PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
01 kwietnia 2020

Prof. W. Osiński wiceprzew. Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społ. PAN

prof. dr hab. W. Osiński

Prof. dr hab. Wiesław Osiński wiceprzewodniczącym Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

W wyniku ogólnopolskich wyborów, w których udział wzięło szerokie grono profesorów oraz doktorów habilitowanych reprezentujących polskie środowisko medyczne, nauki o kulturze fizycznej oraz naukowców podejmujących problemy związane z integracją społeczną wybrano w PKiN w Warszawie władze Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN na kadencję 2020-2023 r. Przewodniczącą Komitetu wybrano prof. dr hab. n.med. Jolantę Kujawę - kierownika Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: prof.dr hab.Wiesław Osiński - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie oraz prof. dr hab.n.med. Andrzej W. Ziemba- kierownik Zakładu Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie.