PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje ogólne

Od semestru letniego r ak. 2015/16 wznawia swoja działalność koło naukowe „MEDYK„ działające w PWSZ w Lesznie. Opiekunem koła dr Maciej Górecki. Studentów zainteresowanych działalnością w kole naukowym, prosi się o zgłoszenie się do sekretariatu Instytutu Zdrowia I Kultury Fizycznej pokój 403. Do głównych celów Koła Naukowego Medyk należy:

  • Inspirowanie i pomoc w rozwijaniu zainteresowań naukowych studentói upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk biologicznych i medycznych.
  • Poszerzanie wiedzy i umiejętności członków Koła o materiał wykraczający poza obowiązujący program dydaktyczny studiów.
  • Współpraca z Kołami Naukowymi, organizacjami i instytucjami o profilu działalności podobnym do Koła.
  • Doskonalenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych.
  • Kształtowanie zdolności pracy w zespole i predyspozycji organizatorskich studentów.
  • Pomoc koleżeńska, rozwijanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków Koła.