PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
23 marca 2020

Informacja dotycząca realizacji zajęć dydaktycznych - pilne!

Informacja dotycząca realizacji zajęć dydaktycznych - pilne!

Szanowni studenci Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej.

dotyczy studentów kierunków:

  • wychowanie fizyczne studia licencjackie
  • wychowanie fizyczne studia magisterskie
  • pielęgniarstwo
  • fizjoterapia

Wszelkie treści i formy realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów, będą po uzgodnieniach z wykładowcami, udostępniane poprzez pocztę email lub platformę moodle. Oznacza to iż, każdy wykładowca zobowiązany jest do przesłania odpowiednich treści sposobem, wcześniej uzgodnionym ze starostami.

Jednocześnie zobowiązuje się starostów do niezwłocznej dystrybucji otrzymanych wiadomości do wszystkich studentów właściwych grup.