PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
18 maja 2021

Badanie ankietowe

Badanie ankietowe

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym 

https://ankiety.pwsz.edu.pl/index.php/359791?lang=pl 

prowadzonym w ramach rozprawy doktorskiej pt. „Badanie uwarunkowań postaw przedsiębiorczych młodzieży”, przygotowywanej w Zakładzie Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Badanie dotyczy postaw przedsiębiorczych uczniów szkół średnich i studentów. Ankieta nie zbiera żadnych danych osobowych, a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.